Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - IV Sesja RM - 7 lutego 2019 r.

W dniu  7 lutego 2019 r.  o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie

 

Porządek obrad obejmuje:

 


1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:


a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt druk nr 30/19;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt  druk nr 31/19;
c) zasad udzielania dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych - projekt  druk nr 26/19;
d) uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - projekt druk nr 27/19;
e) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów – projekt druk nr 28/19;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie  bonifikaty - projekt druk nr 29/19;
g) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - projekt druk 32/19;
h) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 33/19;
i) ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - projekt druk nr 34/19;
j) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę  nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 35/19;


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   
6. Zapytania, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Roman Kraszewski

 

        Baborów, dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2019
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  30-01-2019 11:23
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 851
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl