Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - III Sesja RM - 20 grudnia 2018 r.

W dniu  20 grudnia 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 r. - projekt druk nr 21/18;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 22/18; 
  3. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 r.- projekt druk nr 23/18;
  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej- projekt  druk nr 24/18;
  5. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku – projekt druk nr 20/18.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7 .Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Roman Kraszewski

 

        Baborów, dnia 12 grudnia 2018 r.