Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 19 grudnia 2018 r godz 15:00

Informacja Przewodniczących

 Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

                                                                      

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informują, że w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie obu Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

  1. Szkolenie Radnych z zakresu obsługi elektronicznego systemu obsługi Rady Miejskiej.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 r. - projekt druk
    nr 21/18;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 22/18; 
  3. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 r. - projekt druk nr 23/18;
  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej- projekt  druk nr 24/18;
  5. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku – projekt druk nr 20/18.

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Przewodnicząca Komisji                                            Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska                                          Irena Biegus