Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - II Sesja RM - 7 grudnia 2018 r.

 

w dniu  7 grudnia 2018 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - projekt druk nr 11/18;
 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” projekt druk nr 12/18;
 3. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
  finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – projekt druk  nr 13/18;
 4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”- projekt uchwały druk nr14/18;
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty – projekt uchwały druk nr 10/18;
 6.  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego- projekt uchwały druk nr 388/18;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 389/18;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 390/18;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 391/18;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 392/18;
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 393/18;
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 394/18;
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 395/18;
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 396/18;
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 397/18;
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 398/18;
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 399/18;
 18. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – projekt druk nr 19/18;
 19. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- projekt uchwały druk nr 15/18;
 20. powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Baborowie - projekt druk nr 16/18;
 21. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 17/18;
 22. zmiany Statutu Gminy Baborów- projekt druk nr 18/18.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7 .Zakończenie obrad.

Przewodniczący RM

Roman Kraszewski

 

        Baborów, dnia 29 listopada 2018 r.