Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 6 grudnia 2018 r. godz 16:00

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informują, że w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie obu Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM;
 2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM;
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - projekt druk nr 11/18;
 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” projekt druk nr 12/18;
 3. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – projekt druk  nr 13/18;
 4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”- projekt uchwały druk nr 14/18;
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty – projekt uchwały druk nr 10/18;
 6.  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego- projekt uchwały druk
  nr 388/18;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 389/18;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 390/18;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 391/18;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 392/18;
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 393/18;
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 394/18;
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 395/18;
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 396/18;
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 397/18;
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 398/18;
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 399/18;
 18. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – projekt druk nr 19/18;
 19. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- projekt uchwały druk nr 15/18;
 20. powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Baborowie - projekt druk nr 16/18;
 21. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 17/18;
 22. zmiany Statutu Gminy Baborów- projekt druk nr 18/18 
  4. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM na 2019r.;

            5. Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego na 2019r.;

            6. Sprawy bieżące.  

 

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                            Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska                                                                                                       Irena Biegus