Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie przy ul. Raciborskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie

przy ul. Raciborskiej

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017r. ), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- Lokal użytkowy Nr 54A przy ul. Raciborskiej w Baborowie o pow. 24.41 m 2 położony na I kondygnacji budynku na działce nr 1242/3 o pow. 0,0184ha, oraz posiadający udziały w działkach : 1242/5 o pow.0,0172 ha i nr 1242/4 o pow. 0,0166 ha zapisanych w KW nr OP1G/00028922/8. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: sala sprzedaży, wiatrołap, magazyn, WC. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 18/1000.

Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 5-MWI, który stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety.

Cena nieruchomości wynosi 15.219,00 zł.

Sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej dla najemcy.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem 12 grudnia 2018 r. , upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21 listopada 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2018
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  29-10-2018 21:44
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  29-10-2018 21:44
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 393
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×