Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 5 m 11 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 58,40 m2 na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Rynek 5 m.11.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia/przedpokój, dwa pokoje, łazienka z wc.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy oraz strychu.

Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 47.991,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1435/2 o pow. 0,1287 ha zapisanej w KW OP1G/00037270/8

Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską
w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. Obszar obejmujący działkę nr 1435/2, oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych
i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 6 listopada 2018r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 16 października 2018 r.,
w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-09-2018
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  24-09-2018 23:48
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  24-09-2018 23:49
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 346
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×