Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

Baborów, 2018-09-20

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

W dniu 12 września 2018 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1276/2 o powierzchni 0,0294 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 13.720,00 zł

Kwota wadium: 1.380,00 zł

Wadium wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
27 września 2018 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej


 

Ewa Samotyj