Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

Baborów, 2018-09-20

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

W dniu 12 września 2018 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1276/2 o powierzchni 0,0294 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 13.720,00 zł

Kwota wadium: 1.380,00 zł

Wadium wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
27 września 2018 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej


 

Ewa Samotyj

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2018
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  20-09-2018 10:48
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  20-09-2018 10:49
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 3700
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl