Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 11 września 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 380/18;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 381/18;
 • wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Na start – Zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- projekt druk nr 360/18;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na zakup samochodu do transportu krwi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- projekt druk nr 368/18;
 • udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Mikołaja w Dzielowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt druk nr 373/18
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu- projekt druk nr 374/18;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr817/12 w Baborowie) – projekt druk nr 375/18;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na
  bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony– (dz. nr 394/6 w Rakowie) – projekt druk nr 376/18;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na
  bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony– ( dz. nr 1286 w Baborowie) – projekt druk nr 377/18;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na
  bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony– (część dz. nr 817/12 w Baborowie) – projekt druk nr 378/18;
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r – projekt druk 383/18.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7 . Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Baborowie

 

        Baborów, dnia 3 września  2018 r.