Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie w oparciu o zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747) tj. z dnia 10 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 328) oraz ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U.  z 2017r. poz. 1566) informuje, że od 11 czerwca 2018r. w życie wchodzą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, decyzja nr GL.RET.070.07.173.2018.EK z dnia 16 maja 2018r.

Łączna cena za pobór wody i odprowadzanie ścieków (m3):

Gmina:

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2018-2019r.

Łączny wzrost %

2015 – 2018/19

Średnioroczny wzrost %

Baborów

7,23 zł

7,34 zł

7,34 zł

7,34 zł

7,34 zł

+ 1,52 %

+ 0,38 %

 

 

 

 

 

Cena wody:

Taryfowa grupa odbiorców

Okres

Cena wody

[m3/zł netto]

Cena wody

[m3/zł brutto]

 

Stawka opłaty abonamentowej

[zł netto na odbiorcę/ okres rozliczeniowy]

Stawka opłaty abonamentowej

[zł brutto na odbiorcę/okres rozliczeniowy]

Stawka opłaty abonamentowej

w przeliczeniu miesięcznym

[brutto]

WB-1

11.06.2018r.

10.06.2019r.

3,56

3,85 zł Było: 3,60

9,52/2msc

10,28

5,14 zł Było: 3,78

WB-2

3,56

3,85 zł Było: 3,60

7,11/1msc

7,68

7,68 zł Było: 3,50

WB-3

3,56

3,85 zł Było: 3,60

6,72/2msc

7,26

3,63 zł Było: 2,11

Taryfowe grupy odbiorców usług.

  • taryfa WB-1 obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego dokonywany jest 1raz/2msc,

okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące,

  • taryfa WB-2 obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt dokonywany jest 1raz/1msc

i okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc,

  • taryfa WB-3 obejmuje wszystkich odbiorców posiadających wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą: gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i pozostałych odbiorców, w których odczyt wodomierza głównego dokonywany jest 1raz/2msc, okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące

 

Cena ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców

Okres

Cena ścieków

[m3/zł netto]

Cena ścieków

[m3/zł brutto]

 

Stawka opłaty abonamentowej

[zł netto na odbiorcę/okres rozliczeniowy]

Stawka opłaty abonamentowej

[zł brutto na odbiorcę/okres rozliczeniowy]

Stawka opłaty abonamentowej

w przeliczeniu miesięcznym

[brutto]

KB-1

11.06.2018r.10.06.2019r.

3,23

3,49 zł Było: 3,74

5,04/2msc

5,44

2,72 zł Było: 2,73

KB-2

3,23

3,49 zł Było: 3,74

2,52/1msc

2,72

2,72 zł Było: 2,73

Taryfowe grupy odbiorców usług.

  • taryfa KB-1 obejmująca gospodarstwa domowe, dla których okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące
  • taryfa KB-2obejmującausługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla którychokres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania zostały opracowane i zatwierdzone zgodnie  z obowiązującymi przepisami na okres 3 letni. Pierwszy okres: od 11.06.2018r. do 10.06.2019r. (ceny w przedstawionych tabelach), drugi: od 11.06.2019r. do 10.06.2020r. trzeci: od 11.06.2020r. do 10.06.2021r. Ceny dla okresu 2 i 3 zostały udostępnione na stronie www.zukbaborow.pl.