Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach

            Baborów, 2018-06-27          

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 514 o powierzchni 1,1005 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3. Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi składowisko odpadów, około 1/4 części użytkowana jest jako grunt orny. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.640,00 zł

Kwota wadium: 870,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

         Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2018
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  27-06-2018 08:37
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  27-06-2018 08:37
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 602
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×