Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach

            Baborów, 2018-06-27          

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 514 o powierzchni 1,1005 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3. Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi składowisko odpadów, około 1/4 części użytkowana jest jako grunt orny. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.640,00 zł

Kwota wadium: 870,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

         Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-06-2018 08:37
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 27-06-2018 08:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 329
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3368/935/informacja-o-wyniku-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-514-w-babicach.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-06-2018 08:37
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 27-06-2018 08:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 329
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3368/935/informacja-o-wyniku-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-514-w-babicach.html
 • Data publikacji: 27-06-2018 08:37 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 27-06-2018 08:37 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 329
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  27-06-2018, godz. 08:37:46
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  27-06-2018, godz. 08:37:25
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl