Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie

            Baborów, 2018-06-20           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1610/12 o powierzchni 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.400,00 zł

Kwota wadium: 840,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 8.490,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

              Przewodniczący Komisji Przetargowej

                     Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 20-06-2018 08:26
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 20-06-2018 08:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 20-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 83
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3366/935/informacja-o-wyniku-iii-przetargu-ustnego-ograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-161012-w-baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 20-06-2018 08:26
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 20-06-2018 08:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 20-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 83
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3366/935/informacja-o-wyniku-iii-przetargu-ustnego-ograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-161012-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 20-06-2018 08:26 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 20-06-2018 08:26 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 20-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 83
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-06-2018, godz. 08:26:57
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  20-06-2018, godz. 08:26:30
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl