Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie

            Baborów, 2018-06-20           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1610/12 o powierzchni 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.400,00 zł

Kwota wadium: 840,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 8.490,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

              Przewodniczący Komisji Przetargowej

                     Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-06-2018
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  20-06-2018 08:26
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  20-06-2018 08:26
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 321
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×