Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – projekt druk 349/18;
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2017r. – projekt druk 350/18;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk 351/18;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 352/18;
 5. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
  i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 344/18;
 6. zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych- projekt druk nr 345/18;
 7. posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową- projekt druk nr 347/18;
 8. zmiany statutu Gminy Baborów- projekt druk nr 346/18;
 9. ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych- projekt druk nr 353/18;
 10. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 348/18;
 11. przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 354/18;.
 12. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów – projekt druk nr 355/18;
 13. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie- projekt druk nr 356/18;
 14. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. nr 443 w Baborowie) – projekt druk nr 358/18;
 15. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 1743/3 w Baborowie) – projekt druk nr 359/18;
 16. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do
  3 lat– (dz. nr 463/15 w Baborowie) – projekt druk nr 357/18;

4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

7. Zapytania, wolne wnioski.

8 . Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 13.06.2018r.

       

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  14-06-2018 10:17
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  18-06-2018 14:02
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 734
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×