Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 18 czerwca 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – projekt druk 349/18;
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2017r. – projekt druk 350/18;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk 351/18;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 352/18
 5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 348/18;
 6. opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych – projekt druk nr 353/18;
 7. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. nr 443 w Baborowie) – projekt druk nr 358/18;
 8. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 1743/3
  w Baborowie) – projekt druk nr 359/18;
 9. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat– (dz. nr 463/15 w Baborowie) – projekt druk nr 357/18; 

3.  Sprawy bieżące.   

 

 Przewodnicząca Komisji

      Grażyna Mordel

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  14-06-2018 10:12
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  14-06-2018 10:16
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 564
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×