Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018

Baborów, dnia 11.06.2018 r.

UNI.6730.5.7.2018

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018 z dnia 11.06.2018 r. o decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia pn.:

„Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 położonej w miejscowości Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina Baborów”.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Rakowie.

 

                                                                                            Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

 

PDFdecyzja UNI.6730.5.6.2018.pdf
PDFzał. 1 do decyzji UNI.6730.5.6.2018.pdf
 

                                 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2018
  przez: Justyna Nawara
 • opublikowano:
  11-06-2018 14:24
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  11-06-2018 14:25
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 314
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×