Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXXI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 337/18;
 2. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 338/18;
 3. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 339/18;
 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 340/18;
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 341/18;
 6. wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt  druk  nr 336/18;
 7. wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt  druk  nr 335/18;
 8. utworzenia Gminnego Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baborów oraz nadania mu statutu- projekt druk nr 333/18;
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli-
  projekt druk nr 334/18.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 09.05.2018 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  09-05-2018 10:32
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  09-05-2018 10:33
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 3176
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl