Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 15 maja 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie posiedzenie Komisji z następującym porządkiem:

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Baborów za I kwartał 2018r.
  2. Informacja Burmistrza o przetargach, udzielanych zamówieniach poniżej 30 tys z euro
    i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów;
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 337/18;

b)wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 338/18;

c)wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 339/18;

d)wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 340/18;

e)wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 341/18;

f)wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt  druk  nr 336/18;

g)wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt  druk  nr 335/18;

  1. Sprawy bieżące.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

             Grażyna Mordel