Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Kościuszki 4/1 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 35,80 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Kościuszki 4 m.1.Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój łazienka
z wc.Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci komórki gospodarczej  o powierzchni użytkowej 5,40m2

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 40.369,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1311/1  o pow. 0,0934 ha zapisanej w KW OP1G/00032482/2.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę 1332/1  
w Baborowie, oznaczony jest symbolem 9-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 18 maja 2018r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 8 czerwca 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.    

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  27-04-2018 10:17
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  27-04-2018 10:19
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 567
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×