Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej

            Baborów, 2018-04-18

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Polnej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 629/3 o powierzchni 0,1693 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00034192/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 24.870,00 zł

Kwota wadium: 2.490,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej

                   Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2018
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  18-04-2018 08:28
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  18-04-2018 08:29
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 2603
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl