Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej

            Baborów, 2018-04-18

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Polnej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 629/3 o powierzchni 0,1693 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00034192/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 24.870,00 zł

Kwota wadium: 2.490,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej

                   Ewa Samotyj