Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (425,36KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1,37MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (87,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (64,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc (68,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (41,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc (74,00KB)
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf (390,52KB)
 

PDFPrzedmiar robót- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.pdf (306,40KB)
PDFPrzedmiar robót - Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami.pdf (172,47KB)
PDFPrzedmiar robót - Odtworzenie dróg gminnych.pdf (257,67KB)
PDFPrzedmiar robót - Odtworzenie dróg powiatowych.pdf (266,49KB)
PDFPrzedmiar robót - Koszty niekwalifikowane związane z odtworzeniem dróg.pdf (42,10KB)
 

Dokumentacja projektowa nr 1:

RARBranża sanitarna- cz. 1.rar (29,46MB)
RARBranża sanitarna - cz. 2.rar (29,57MB)
RARBranża elektryczna.rar (3,30MB)
PDFOpis techniczny - branża drogowa.pdf (45,05KB)
JPEGOdtworzenie dróg- plan sytuacyjny.jpeg (65,25KB)
RARopinia geotechniczna.rar (4,50MB)
 

Dokumentacja projektowa nr 2:

PDFOpis techniczny.pdf (185,51KB)
JPEGRys. IS-1 Plan sytuacyjny.jpeg (167,06KB)
PDFRys. IS-2 Schemat montażowy.pdf (1,10MB)
PDFRys. IS-3 Profil sieci w1- w34.pdf (1,15MB)
PDFRys. IS-4 Profil sieci w19-w24.pdf (487,40KB)
PDFRys. IS-5 Profil sieci w30- w50.pdf (250,30KB)

PDFRys. IS-6 Profil sieci w15-w54, w52-w52.2, w52.1-w52.1.1, w53-w53.1.pdf (486,61KB)
PDFRys. IS-7 Profil sieci w12-w59, w58-w58.4.pdf (447,36KB)

PDFDecyzje i uzgodnienia.pdf (1,35MB)
PDFSpecyfikacja techniczna- Kanalizacja sanitarna.pdf (207,36KB)
PDFSpecyfikacja techniczna-sieć wodociągowa.pdf (208,83KB)
PDFSpecyfikacja techniczna-przłacza wody.pdf (204,70KB)
PDFSpecygikacja techniczna - branża elektryczna.pdf (132,85KB)
PDFSpecyfikacja techniczna branża drogowa.pdf (15,02MB)
PDFST - odtworzenie konstrukcji nawierzchni DP 1226O Dziećmarów.pdf (306,27KB)

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (23,42KB)
PDFZmiana SIWZ.pdf (29,83KB)
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf (21,71KB)
PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf (148,93KB)
PDFPrzedmiar robót- zasilanie rozdzielni RO i RP, oświetlenie terenu.pdf (66,01KB)
PDFOpinia geotechniczna cz.1.pdf (425,06KB)
PDFOpinia geotechniczna cz.2.pdf (1,32MB)
PDFOpinia geotechniczna cz.3.pdf (2,03MB)
PDFOświadczenie projektanta.pdf (189,92KB)
PDFWarunki przyłączenia.pdf (278,29KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (47,79KB)