Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018

Baborów, 19.03.2018 r.

UNI.6730.5.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia pn.:

„Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 położonej w miejscowości Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina Baborów”.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Boguchwałowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 19-03-2018 14:57
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 19-03-2018 15:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Justyna Nawara
 • Data wytworzenia: 19-03-2018
 • Ilość wyświetleń: 185
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3259/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-uni6730512018.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 19-03-2018 14:57
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 19-03-2018 15:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Justyna Nawara
 • Data wytworzenia: 19-03-2018
 • Ilość wyświetleń: 185
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3259/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-uni6730512018.html
 • Data publikacji: 19-03-2018 14:57 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 19-03-2018 15:01 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Justyna Nawara
 • Data wytworzenia: 19-03-2018
 • Ilość wyświetleń: 185
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-03-2018, godz. 15:01:02
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  19-03-2018, godz. 14:57:18
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl