Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu 2018


 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2018

 2018-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 Rb-28s
I kwartał 2018

 2018-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
I kwartał 2018

 2018-04-18

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
I kwartał 2018

 2018-04-18 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
II kwartał 2018
2018-07-18 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
II kwartał 2018
2018-07-18 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
II kwartał 2018

2018-07-18 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
II kwartał 2018

2018-07-18 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
III kwartał 2018

 
2018-10-18 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
III kwartał 2018
2018-10-18 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
III kwartał 2018

2018-10-18 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
III kwartał 2018

2018-10-17 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
IV kwartał 2018
2019-02-19 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
IV kwartał 2018
2019-02-19 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
IV kwartał 2018

2019-02-19 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
IV kwartał 2018

2019-02-19 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za I kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Pobierz

Informacja za II kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz
Informacja za III kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz
Informacja za IV kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

Informacja za 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. e ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

 Zarządzenie nr

Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

Plik

OW-393/18

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Pobierz

OW-36/19

Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2018 rok

Pobierz

 

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2018r. Pobierz
  W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów 2018 r. Pobierz