Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu 2018


 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2018

 2018-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 Rb-28s
I kwartał 2018

 2018-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
I kwartał 2018

 2018-04-18

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
I kwartał 2018

 2018-04-18 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
II kwartał 2018
2018-07-18 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
II kwartał 2018
2018-07-18 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
II kwartał 2018

2018-07-18 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
II kwartał 2018

2018-07-18 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
III kwartał 2018

 
2018-10-18 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
III kwartał 2018
2018-10-18 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
III kwartał 2018

2018-10-18 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
III kwartał 2018

2018-10-17 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
IV kwartał 2018
2019-02-19 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
IV kwartał 2018
2019-02-19 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
IV kwartał 2018

2019-02-19 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
IV kwartał 2018

2019-02-19 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za I kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Pobierz

Informacja za II kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz
Informacja za III kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz
Informacja za IV kwartał 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

Informacja za 2018 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. e ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

 Zarządzenie nr

Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

Plik

OW-393/18

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Pobierz

OW-36/19

Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2018 rok

Pobierz

 

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2018r. Pobierz
  W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów 2018 r. Pobierz
   

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2018
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  03-03-2018 15:30
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  07-05-2019 12:36
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1466
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl