Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie

            Baborów, 2018-02-13        

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1610/12 o powierzchni 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16.630,00 zł

Kwota wadium: 1.670,00 zł

Wadium wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 20 lutego 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Ewa Samotyj