Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informują, że w dniu 5 lutego 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się  wspólne posiedzenie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt druk nr 313/18;
 2. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 314/18;
 3. projekt  uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 312/18;

     2.    Ustalenie planów pracy Komisji na 2018r.

     3.    Omówienie sposobu zatwierdzania taryf na wodę i ścieki według  nowych przepisów      

            ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

     4.    Sprawy bieżące.  

 

Przewodnicząca Komisji                                            Przewodniczący Komisji

Grażyna Mordel                                                        mgr Mariusz Kostyk

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  29-01-2018 13:59
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  29-01-2018 14:03
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 4005
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl