Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informują, że w dniu 5 lutego 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się  wspólne posiedzenie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt druk nr 313/18;
  2. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 314/18;
  3. projekt  uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 312/18;

     2.    Ustalenie planów pracy Komisji na 2018r.

     3.    Omówienie sposobu zatwierdzania taryf na wodę i ścieki według  nowych przepisów      

            ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

     4.    Sprawy bieżące.  

 

Przewodnicząca Komisji                                            Przewodniczący Komisji

Grażyna Mordel                                                        mgr Mariusz Kostyk