Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 75/1 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 109,50 m2  na I kondygnacji  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Powstańców 75/1.Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia, trzy pokoje w tym dwa „przechodnie”, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka.  Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  Do lokalu przynależą piwnice  o łącznej powierzchni  użytkowej 25,70m2 , strych o powierzchni użytkowej 59,00 m2 , pomieszczenie gospodarcze o pow. 25,30 m2 oraz pomieszczenie garażowe
o pow. użytkowej 24,30m 2 .

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 92.710,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 769/3  o pow. 0,1691 ha zapisanej w KW OP1G/00037551/2.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 434/1000.

Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych   miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. działka numer 769/3 w  Baborowie oznaczony symbolem 15-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 21 lutego 2018r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 31 stycznia 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.    

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 10-01-2018 12:22
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 10-01-2018 12:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 10-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 295
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3198/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-lokal-mieszkalny-dla-najemcy-przy-ul-powstancow-751-w-baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 10-01-2018 12:22
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 10-01-2018 12:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 10-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 295
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3198/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-lokal-mieszkalny-dla-najemcy-przy-ul-powstancow-751-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 10-01-2018 12:22 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 10-01-2018 12:25 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 10-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 295
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-01-2018, godz. 12:25:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-01-2018, godz. 12:24:12
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-01-2018, godz. 12:23:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-01-2018, godz. 12:23:19
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-01-2018, godz. 12:23:04
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-01-2018, godz. 12:22:01
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl