Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy przy ul. Rynek 3/6 w Baborowie

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 72.80 m2  na III kondygnacji  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Rynek 3/6.Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden „przechodni”, przedpokój, łazienka z WC, spiżarnia, kotłownia.  Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  Do lokalu przynależy strych o powierzchni użytkowej 17,20 m2 oraz piwnica o powierzchni użytkowej   18.10m2 .Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 62.210,00 zł. Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1436/2  o pow. 0,0865 ha zapisanej w KW OP1G/00029509/4.Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 169/1000.

Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych   miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. obszar obejmujący działkę 1436/2
w  Baborowie oznaczony symbolem 7- MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 21 lutego 2018r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 31 stycznia 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.    

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  10-01-2018 11:54
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  10-01-2018 11:58
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 2326
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl