Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie.pdf
PDFSIWZ Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf


PDFPrzedmiar robót.pdf

Dokumentacja projektowa:
PDFOpis techniczny.pdf
PDF01_ZT Zagospodarowanie terenu.pdf
PDF02_ZT Przekrój poprzeczny.pdf
PDF03_ZT Przekrój poprzeczny.pdf
PDF01_IS Zagospodarowanie - branża sanitarna.pdf
PDF02_IS Detal ułożenia rur kanalizacyjnych.pdf
PDF03_IS Detal studni.pdf
PDF04_IS Detal wpustu drogowego.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu- opis.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu- plan orientacyjny.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu - istniejąca organizacja ruchu.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu- docelowa organizacja ruchu.pdf
PDFSTWIORB.pdf
 

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf
PDFOpinia geotechniczna.pdf
PDFZałącznik nr 1 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 2 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 3 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 4 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 5 do opinii geotechnicznej.pdf

PDFWyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf