Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie.pdf (318,13KB)
PDFSIWZ Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie.pdf (1,29MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (87,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc (69,50KB)
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (63,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc (67,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (40,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc (69,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc (72,50KB)
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf (307,48KB)


PDFPrzedmiar robót.pdf (341,93KB)

Dokumentacja projektowa:
PDFOpis techniczny.pdf (422,04KB)
PDF01_ZT Zagospodarowanie terenu.pdf (1,11MB)
PDF02_ZT Przekrój poprzeczny.pdf (497,35KB)
PDF03_ZT Przekrój poprzeczny.pdf (495,23KB)
PDF01_IS Zagospodarowanie - branża sanitarna.pdf (1,34MB)
PDF02_IS Detal ułożenia rur kanalizacyjnych.pdf (258,91KB)
PDF03_IS Detal studni.pdf (165,45KB)
PDF04_IS Detal wpustu drogowego.pdf (130,60KB)
PDFProjekt organizacji ruchu- opis.pdf (314,56KB)
PDFProjekt organizacji ruchu- plan orientacyjny.pdf (372,05KB)
PDFProjekt organizacji ruchu - istniejąca organizacja ruchu.pdf (705,15KB)
PDFProjekt organizacji ruchu- docelowa organizacja ruchu.pdf (771,29KB)
PDFSTWIORB.pdf (2,86MB)
 

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf (43,61KB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (277,58KB)
PDFZałącznik nr 1 do opinii geotechnicznej.pdf (262,34KB)
PDFZałącznik nr 2 do opinii geotechnicznej.pdf (146,59KB)
PDFZałącznik nr 3 do opinii geotechnicznej.pdf (41,40KB)
PDFZałącznik nr 4 do opinii geotechnicznej.pdf (29,09KB)
PDFZałącznik nr 5 do opinii geotechnicznej.pdf (52,87KB)

PDFWyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ.pdf (31,87KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (41,38KB)