Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie.pdf
PDFSIWZ Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf


PDFPrzedmiar robót.pdf

Dokumentacja projektowa:
PDFOpis techniczny.pdf
PDF01_ZT Zagospodarowanie terenu.pdf
PDF02_ZT Przekrój poprzeczny.pdf
PDF03_ZT Przekrój poprzeczny.pdf
PDF01_IS Zagospodarowanie - branża sanitarna.pdf
PDF02_IS Detal ułożenia rur kanalizacyjnych.pdf
PDF03_IS Detal studni.pdf
PDF04_IS Detal wpustu drogowego.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu- opis.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu- plan orientacyjny.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu - istniejąca organizacja ruchu.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu- docelowa organizacja ruchu.pdf
PDFSTWIORB.pdf
 

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf
PDFOpinia geotechniczna.pdf
PDFZałącznik nr 1 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 2 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 3 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 4 do opinii geotechnicznej.pdf
PDFZałącznik nr 5 do opinii geotechnicznej.pdf

PDFWyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 09-01-2018 13:50
 • Modyfikował: Agata Sokołowska, data modyfikacji: 26-01-2018 13:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agata Sokołowska
 • Data wytworzenia: 09-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 470
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3194/753/przebudowa-drogi-gminnej-ul-witosa-w-baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 09-01-2018 13:50
 • Modyfikował: Agata Sokołowska, data modyfikacji: 26-01-2018 13:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agata Sokołowska
 • Data wytworzenia: 09-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 470
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3194/753/przebudowa-drogi-gminnej-ul-witosa-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 09-01-2018 13:50 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 26-01-2018 13:15 przez: Agata Sokołowska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agata Sokołowska
 • Data wytworzenia: 09-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 470
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-01-2018, godz. 13:15:38
  Modyfikacja strony przez: Agata Sokołowska
 •  
  26-01-2018, godz. 10:57:13
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  26-01-2018, godz. 09:30:25
  Modyfikacja strony przez: Agata Sokołowska
 •  
  16-01-2018, godz. 15:37:16
  Modyfikacja strony przez: Agata Sokołowska
 •  
  12-01-2018, godz. 14:03:36
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  09-01-2018, godz. 13:57:56
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  09-01-2018, godz. 13:50:55
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  09-01-2018, godz. 13:50:25
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl