Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ Remont budynku ratusza w Baborowie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf

PDFPrzedmiar robót - branża budowlana.pdf
PDFPrzedmiar robót - branża elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża sanitarna.pdf

RARInwentaryzacja.rar
RARBranża budowlana.rar
RARBranża elektryczna.rar
RARBranża sanitarna.rar
RARRysunki wykonawcze.rar

PDFOpracowanie konserwatorskie.pdf
PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf
PDFWytyczne konserwatorskie dla ratusza w Baborowie.pdf
PDFEkspertyza o stanie technicznym budynku.pdf
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz.1.pdf
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz. 2.pdf
PDFProtokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- branża budowlana.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- branża elektryczna, sanitarna.pdf

PDFWyjaśnienie do treści SIWZ.pdf
ATHPRZEDMIAR-19-12-2017-BUD.ath
ATHPRZEDMIAR-19-12-2017-ELEKTR.ath
ATHPRZEDMIAR-19-12-2017-INSTAL.ath
 

PDFInformacja z otwarcia ofert Ratusz.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2017
  przez: Agata Sokołowska
 • opublikowano:
  19-12-2017 16:01
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  12-01-2018 13:59
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1410
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl