Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 28 grudnia  2017 r. o godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXVIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wieloletniej prognozy finansowej- projekt  druk nr 306/17;
 2. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2018r.- projekt druk nr 307/17;
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.- projekt druk nr 301/17;
 4. projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 302/17;
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do
  3 lat- projekt druk nr 303/17
 6.  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy   Baborów- projekt druk nr 304/17;
 7. umieszczenia tablicy pamiątkowej- projekt druk nr 305/17;
 8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt druk nr 308/17;
 9. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-202- projekt druk nr 309/17.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 18.12.2017 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  19-12-2017 13:38
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  19-12-2017 13:42
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 3394
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl