Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 353/3
w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów odwołuje ogłoszone na dzień 7 września 2016 roku II rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwonkowie, oznaczonej jako działka nr 353/3 o pow. 1,0600 ha, stanowiącej częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8.

Przyczyną odwołania rokowań jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej w związku z negatywną decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, o nie wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, której powierzchnia prowadzonego gospodarstwa przekracza 300 ha. 

Treść ogłoszenia o odwołaniu rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                 Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                  mgr Elżbieta Kielska