Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie

Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 353/2

w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 7 września 2016 roku o godzinie 945 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwonkowie, oznaczonej jako działka
nr 353/2 o pow. 0,0270 ha, stanowiącej pastwiska trwałe (PsIII), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8.

Przyczyną odwołania przetargu jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej w związku z negatywną decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, o nie wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, której powierzchnia prowadzonego gospodarstwa przekracza 300 ha. 

Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                    Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                    mgr Elżbieta Kielska