Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie

Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 353/2

w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 7 września 2016 roku o godzinie 945 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwonkowie, oznaczonej jako działka
nr 353/2 o pow. 0,0270 ha, stanowiącej pastwiska trwałe (PsIII), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8.

Przyczyną odwołania przetargu jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej w związku z negatywną decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, o nie wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, której powierzchnia prowadzonego gospodarstwa przekracza 300 ha. 

Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                    Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                    mgr Elżbieta Kielska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2017
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  05-12-2017 09:50
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  05-12-2017 09:50
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1430
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl