Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie

Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 353/2

w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 7 września 2016 roku o godzinie 945 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwonkowie, oznaczonej jako działka
nr 353/2 o pow. 0,0270 ha, stanowiącej pastwiska trwałe (PsIII), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8.

Przyczyną odwołania przetargu jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej w związku z negatywną decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, o nie wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, której powierzchnia prowadzonego gospodarstwa przekracza 300 ha. 

Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                    Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                    mgr Elżbieta Kielska

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 05-12-2017 09:50
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 05-12-2017 09:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 05-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 657
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3164/753/ogloszenie-o-odwolaniu-przetargu-na-sprzedaz-dzialki-nr-3532-w-czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 05-12-2017 09:50
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 05-12-2017 09:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 05-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 657
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3164/753/ogloszenie-o-odwolaniu-przetargu-na-sprzedaz-dzialki-nr-3532-w-czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 05-12-2017 09:50 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 05-12-2017 09:50 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 05-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 657
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  05-12-2017, godz. 09:50:26
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  05-12-2017, godz. 09:50:08
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl