Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie

            Baborów, 2017-12-01

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 23 listopada 2017 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona w ewidencji jako działka nr 53/12 o powierzchni 3,4456 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów grunty orne ( RII) i (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedna osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 2.500,00 zł.

Kwota wadium: 250,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.525,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Damian Himml.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 8 grudnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                  Ewa Samotyj

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  01-12-2017 08:31
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  01-12-2017 08:31
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1280
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl