Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie

            Baborów, 2017-12-01

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 23 listopada 2017 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona w ewidencji jako działka nr 53/12 o powierzchni 3,4456 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów grunty orne ( RII) i (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedna osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 2.500,00 zł.

Kwota wadium: 250,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.525,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Damian Himml.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 8 grudnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                  Ewa Samotyj

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 01-12-2017 08:31
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 01-12-2017 08:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 01-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 273
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3157/935/informacja-o-wyniku-przetargu-dzierzawa-dzialki-nr-5312-w-baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 01-12-2017 08:31
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 01-12-2017 08:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 01-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 273
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3157/935/informacja-o-wyniku-przetargu-dzierzawa-dzialki-nr-5312-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 01-12-2017 08:31 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 01-12-2017 08:31 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 01-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 273
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  01-12-2017, godz. 08:31:44
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  01-12-2017, godz. 08:31:41
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  01-12-2017, godz. 08:31:18
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl