Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie

W dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie, położony w budynku na działce nr 1242/4 o pow. 0,0166 ha oraz posiadający udziały w działkach: nr 1242/5 o pow. 0,0172 ha i 1242/3 o pow. 0,0184,  które według ewidencji gruntów stanową  tereny mieszkaniowe -B, zapisane w KW OP1G/00028922/8 o powierzchni użytkowej 26,92 m2  .

Ustalone wadium wpłaciło w wymaganym terminie dwóch oferentów. Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent. Osób niedopuszczonych do  przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 15.000,00 zł

Kwota wadium: 1.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 15.150,00zł  (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została:  Pani Dominika Kamińska

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 5 grudnia  2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj

                                          

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 28-11-2017 10:47
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 28-11-2017 10:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 28-11-2017
 • Ilość wyświetleń: 1486
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3154/935/informacja-o-wyniku-przetargu-lokal-mieszkalny-ul-raciborska-52a-w-baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 28-11-2017 10:47
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 28-11-2017 10:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 28-11-2017
 • Ilość wyświetleń: 1486
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3154/935/informacja-o-wyniku-przetargu-lokal-mieszkalny-ul-raciborska-52a-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 28-11-2017 10:47 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 28-11-2017 10:50 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 28-11-2017
 • Ilość wyświetleń: 1486
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  28-11-2017, godz. 10:50:04
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  28-11-2017, godz. 10:49:35
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  28-11-2017, godz. 10:49:20
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  28-11-2017, godz. 10:47:48
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl