Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2018

Uchwały dotyczące stawek podatkowych obowiązujące w 2018 roku:

 

 • Uchwała nr IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała nr X-101/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała nr X-100/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 • Uchwała nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
 • Uchwała nr X-102/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Stawka podatku rolnego na 2018 rok:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – 131,2250zł z 1 ha przeliczeniowego gruntów,
 • dla pozostałych gruntów – 262,45zł z 1 ha fizycznego gruntów.

 

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,3532zł.

 

 

 

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie miasta i gminy Baborów zostały określone:

 • Uchwałą nr XXVI-285/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 

Osoby prawne składają:

 • DEKLARACJĘ NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (w przypadku gdy występują zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości do deklaracji należy dołączyć ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI),
 • DEKLARACJĘ NA PODATEK ROLNY (w przypadku gdy występują zwolnienia lub ulgi podatkowe w podatku rolnym do deklaracji należy dołączyć ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM),
 • DEKLARACJĘ NA PODATEK LEŚNY (w przypadku gdy występują zwolnienia podatkowe w podatku leśnym do deklaracji należy dołączyć ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM),
 • w przypadku gdy dana nieruchomość stanowi współwłasność do odpowiedniej deklaracji należy dołączyć ZAŁĄCZNIK – DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI.

 

Osoby fizyczne składają:

 • INFORMACJĘ W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO. W przypadku gdy występują zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym do informacji należy dołączyć odpowiednio:

            - ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH   W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,

            - ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH     PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM,

            - ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH   W PODATKU LEŚNYM,

 • w przypadku gdy dana nieruchomość stanowi współwłasność więcej niż dwóch osób do informacji należy dołączyć ZAŁĄCZNIK – DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI.

 

 

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez osoby fizyczne i prawne:

 • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami DT-1/A.

DOCzałącznik nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (142,50KB)
DOCzałącznik nr 2 - deklaracja na podatek rolny.doc (139,00KB)
DOCzałącznik nr 3 deklaracja na podatek leśny.doc (88,50KB)
DOCzałącznik nr 4 -informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.doc (186,50KB)
DOCzałącznik nr 5 - dane współwłaścicieli.doc (104,00KB)
DOCzałącznik nr 6 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc (111,50KB)
DOCzałącznik nr 7 - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc (88,00KB)
DOCzałącznik nr 8 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc (57,00KB)