Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczącgo Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 27 listopada  2017 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXVII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty
    targowej- projekt druk nr 298/17;
  2. zmiany uchwały  Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie
    wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia – projekt druk nr 297/17;
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Baborowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baborowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie- projekt druk nr 296/17;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu- projekt druk nr 299/17;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w tym analiza oświadczeń majątkowych.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

 


Baborów, dnia 21.11.2017r.