Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Przewodniczącgo Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 27 listopada  2017 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXVII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty
  targowej- projekt druk nr 298/17;
 2. zmiany uchwały  Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie
  wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia – projekt druk nr 297/17;
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Baborowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baborowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie- projekt druk nr 296/17;
 4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu- projekt druk nr 299/17;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w tym analiza oświadczeń majątkowych.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

 


Baborów, dnia 21.11.2017r.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  21-11-2017 10:31
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  21-11-2017 10:36
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1462
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl