Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury

PDFOgłoszenie o zamówieniu- Remont budynku ratusza w Baborowie.pdf


PDFSIWZ Remont budynku ratusza w Baborowie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf
 

Przedmiary robót

PDFPrzedmiar robót- branża budowlana.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar robót - branża elektryczna.pdf

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana SIWZ.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
PDFZmiana SIWZ nr 2.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
PDFZmiana SIWZ nr 3.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf
PDFZmiana SIWZ nr 4.pdf


PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża budowlana-01.12.2017.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża sanitarna- 01.12.2017.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża elektryczna- 01.12.2017.pdf
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz.1.pdf
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz. 2.pdf
PDFWytyczne konserwatorskie dla ratusza w Baborowie.pdf
PDFProtokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.pdf
PDFRZUT PIWNIC C.O.-RYS NR 8.pdf
PDFRZUT PARTERU C.O.-RYS NR 9.pdf
PDFRZUT I PIĘTRA C.O.-RYS NR 10.pdf
PDFRZUT II PIETRA C.O.-RYS NR 11.pdf
PDFROZWINIĘCIE C.O.-RYS NR 12.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf
PDFWyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 04.12.2017 r..pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Unieważnienie postępowania:

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2017
  przez: Agata Sokołowska
 • opublikowano:
  16-10-2017 15:26
  przez: Adrian Medyński
 • zmodyfikowano:
  13-12-2017 16:09
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1496
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl