Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury

PDFOgłoszenie o zamówieniu- Remont budynku ratusza w Baborowie.pdf (431,22KB)


PDFSIWZ Remont budynku ratusza w Baborowie.pdf (1,33MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (1,94MB)
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc (1,93MB)
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (1,92MB)
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc (1,93MB)
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (1,90MB)
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc (1,93MB)
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc (1,93MB)
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf (334,21KB)
 

Przedmiary robót

PDFPrzedmiar robót- branża budowlana.pdf (1,38MB)
PDFPrzedmiar robót- branża sanitarna.pdf (361,90KB)
PDFPrzedmiar robót - branża elektryczna.pdf (213,89KB)

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (32,60KB)
PDFZmiana SIWZ.pdf (30,07KB)
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf (27,60KB)
PDFZmiana SIWZ nr 2.pdf (25,73KB)
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf (29,03KB)
PDFZmiana SIWZ nr 3.pdf (27,92KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf (28,21KB)
PDFZmiana SIWZ nr 4.pdf (31,15KB)


PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf (597,79KB)
PDFPrzedmiar robót- branża budowlana-01.12.2017.pdf (1,62MB)
PDFPrzedmiar robót- branża sanitarna- 01.12.2017.pdf (358,21KB)
PDFPrzedmiar robót- branża elektryczna- 01.12.2017.pdf (246,17KB)
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz.1.pdf (1,12MB)
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz. 2.pdf (337,27KB)
PDFWytyczne konserwatorskie dla ratusza w Baborowie.pdf (111,98KB)
PDFProtokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.pdf (92,91KB)
PDFRZUT PIWNIC C.O.-RYS NR 8.pdf (328,86KB)
PDFRZUT PARTERU C.O.-RYS NR 9.pdf (141,21KB)
PDFRZUT I PIĘTRA C.O.-RYS NR 10.pdf (126,31KB)
PDFRZUT II PIETRA C.O.-RYS NR 11.pdf (136,84KB)
PDFROZWINIĘCIE C.O.-RYS NR 12.pdf (165,40KB)
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf (27,87KB)
PDFWyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 04.12.2017 r..pdf (604,65KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (41,20KB)

Unieważnienie postępowania:

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (41,73KB)