Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury

PDFOgłoszenie o zamówieniu- Remont budynku ratusza w Baborowie.pdf


PDFSIWZ Remont budynku ratusza w Baborowie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf
 

Przedmiary robót

PDFPrzedmiar robót- branża budowlana.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar robót - branża elektryczna.pdf

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana SIWZ.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
PDFZmiana SIWZ nr 2.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
PDFZmiana SIWZ nr 3.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf
PDFZmiana SIWZ nr 4.pdf


PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża budowlana-01.12.2017.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża sanitarna- 01.12.2017.pdf
PDFPrzedmiar robót- branża elektryczna- 01.12.2017.pdf
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz.1.pdf
PDFEkspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego cz. 2.pdf
PDFWytyczne konserwatorskie dla ratusza w Baborowie.pdf
PDFProtokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.pdf
PDFRZUT PIWNIC C.O.-RYS NR 8.pdf
PDFRZUT PARTERU C.O.-RYS NR 9.pdf
PDFRZUT I PIĘTRA C.O.-RYS NR 10.pdf
PDFRZUT II PIETRA C.O.-RYS NR 11.pdf
PDFROZWINIĘCIE C.O.-RYS NR 12.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf
PDFWyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 04.12.2017 r..pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Unieważnienie postępowania:

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf