Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 16 października 2017 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXVI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r.- projekt druk nr 291/17;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk nr 292/17;
 3. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. Nr 53/12 w Baborowie)- projekt druk nr 282/17;
 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat  (cz. dz. Nr 168
  w Rakowie)- projekt druk nr 285/17;
 5. wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do
  3 lat  (cz. dz. Nr 1610/6  w Baborowie)- projekt druk nr 286/17;
 6. wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  (dz. Nr  216 w Dziećmarowie) - projekt druk nr 287/17;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 290/17;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 289/17;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. Nr 629/3 w Baborowie)- projekt druk nr 283/17;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. Nr 1610/12 w Baborowie)- projekt druk nr 284/17;
 11. ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych – projekt druk nr 288/17;
 12. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt   druk nr 293/17;
 13. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez  właścicieli  nieruchomości – projekt  druk nr 294/17;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 09.10.2017 r.

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 11-10-2017 08:31
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 11-10-2017 08:33
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 11-10-2017
 • Ilość wyświetleń: 590
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3116/2467/informacja-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 11-10-2017 08:31
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 11-10-2017 08:33
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 11-10-2017
 • Ilość wyświetleń: 590
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3116/2467/informacja-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 11-10-2017 08:31 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 11-10-2017 08:33 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 11-10-2017
 • Ilość wyświetleń: 590
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  11-10-2017, godz. 08:33:44
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  11-10-2017, godz. 08:33:30
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  11-10-2017, godz. 08:33:20
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  11-10-2017, godz. 08:33:16
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  11-10-2017, godz. 08:33:02
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  11-10-2017, godz. 08:31:08
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl