Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 12 października 2017r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM z w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
z następującym porządkiem:

 

 1. Analiza działalności Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie (kondycja finansowa spółki, ocena realizacji zadań do których spółka jest powołana);
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r.- projekt druk nr 291/17;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk nr 292/17;
 3. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. Nr 53/12
  w Baborowie)- projekt druk nr 282/17;
 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (cz. dz. Nr 168 w Rakowie)- projekt druk nr 285/17;
 5. wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  (cz. dz. Nr 1610/6  w Baborowie)- projekt druk nr 286/17;
 6. wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  (dz. Nr  216 w Dziećmarowie) - projekt druk nr 287/17;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 290/17;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 289/17;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. Nr 629/3 w Baborowie)- projekt druk nr 283/17;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. Nr 1610/12 w Baborowie)- projekt druk nr 284/17;
 11. ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych – projekt druk nr 288/17;
 12. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt druk nr 293/17;
 13. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez  właścicieli  nieruchomości – projekt  druk nr 294/17
 1. Sprawy bieżące.

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji Grażyna Mordel