Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A

W dniu  11 września 2017  roku  o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o pow. 26,92 m2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A położony na działce oznaczonej w ewidencji pod  numerem 1242/4 o pow. 0,0166 ha w KW OP1G/00028922/8, która w ewidencji  gruntów stanowi tereny mieszkaniowe(B).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 18.000 zł

Kwota wadium: 1800,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 28 września  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 21-09-2017 08:45
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 21-09-2017 08:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 21-09-2017
 • Ilość wyświetleń: 359
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3098/935/informacja-o-wyniku-ii-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-baborowie-przy-ul-raciborskiej-52a.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 21-09-2017 08:45
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 21-09-2017 08:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 21-09-2017
 • Ilość wyświetleń: 359
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3098/935/informacja-o-wyniku-ii-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-baborowie-przy-ul-raciborskiej-52a.html
 • Data publikacji: 21-09-2017 08:45 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 21-09-2017 08:50 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 21-09-2017
 • Ilość wyświetleń: 359
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  21-09-2017, godz. 08:50:34
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  21-09-2017, godz. 08:49:37
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  21-09-2017, godz. 08:49:21
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  21-09-2017, godz. 08:45:17
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl