Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie

            Baborów, 2017-08-16

       

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1278 o powierzchni 0,0710 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16.490,00 zł

Kwota wadium: 1.650,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 16.660,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Wiesław Mucha.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 23 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2017
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  16-08-2017 08:04
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  16-08-2017 08:04
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1703
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×