Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej

W dniu 2 sierpnia 2017 roku  o godz. 9:10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona
w ewidencji jako działka nr 632/19 o powierzchni 0,8949 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.II ( R) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono trzy osoby, która w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 224,00 zł.

Kwota wadium: 25,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 234,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery złote).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Sławomir Gwóźdż.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
17 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 10-08-2017 12:23
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 10-08-2017 12:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 10-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1692
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3076/935/informacja-o-wyniku-przetargu-dzierzawa-dzialaki-63219-w-baborowie-przy-ul-kresowej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 10-08-2017 12:23
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 10-08-2017 12:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 10-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1692
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3076/935/informacja-o-wyniku-przetargu-dzierzawa-dzialaki-63219-w-baborowie-przy-ul-kresowej.html
 • Data publikacji: 10-08-2017 12:23 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 10-08-2017 12:31 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 10-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1692
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-08-2017, godz. 12:31:22
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-08-2017, godz. 12:28:56
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-08-2017, godz. 12:28:45
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  10-08-2017, godz. 12:23:37
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl