Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej

W dniu 2 sierpnia 2017 roku  o godz. 9:10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona
w ewidencji jako działka nr 632/19 o powierzchni 0,8949 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.II ( R) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono trzy osoby, która w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 224,00 zł.

Kwota wadium: 25,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 234,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery złote).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Sławomir Gwóźdż.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
17 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  10-08-2017 12:23
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  10-08-2017 12:31
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 2582
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl