Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 50.70 m2  na II piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 4/6.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa  pokoje, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 10.50m2

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 64.480 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1309/5  o pow. 0,0146 ha zapisanej w KW OP1G/00020960/0.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę 1309/5  w Baborowie, oznaczony jest symbolem 4-MWUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującą zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługowa w zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 21 września 2017r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 31 sierpnia 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.