Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 374 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2017-06-27

      

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, stanowiąca drogę, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 374 o powierzchni 0,0400 ha, która według ewidencji gruntów stanowi drogi (dr), zapisana w KW OP1G/00021231/8.  

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz złożyła zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.780,00 zł

Kwota wadium: 280,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.810,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Rafał Pohl.  

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 lipca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Ewa Samotyj