Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej

w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXIV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – projekt druk 274/17;
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2016r. – projekt druk 275/17;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk 276/17;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 277/17;
 5. zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie  opłaty  targowej- projekt druk 262/17;
 6. zmieniająca uchwałę  Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 30 września 2014r.
  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis – projekt druk 278/17;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Świerczewskiego 8/2 w Baborowie )
  – projekt druk nr 258/17;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. Wiejskiej 4/6 w Baborowie)- projekt druk 259/17;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. Moniuszki 15/4 w Baborowie)- projekt druk 261/17;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 370 w Babicach) – projekt druk  269/17;
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 1610/8 w Baborowie) – projekt druk 267/17;
 12. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu– projekt druk nr  268/17;
 13. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. nr 632/19 w Baborowie) – projekt druk nr 270/17;
 14. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (część dz. nr 1319/37 w Baborowie) – projekt druk nr 271/17;
 15. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. nr 1360 w Baborowie) – projekt druk nr 281/17;
 16. wynajęcia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  oraz w sprawie  wyrażenia zgody  na bezprzetargowe oddanie
   w najem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk nr 272/17;
 17. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. Dąbrowszczaków)- projekt druk nr 263/17;
 18. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. Kuroczkina)- projekt druk nr 264/17;
 19. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. 40-lecia PRL)- projekt druk nr 265/17;
 20. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. Świerczewskiego)- projekt druk nr 266/17;
 21. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 273/17;
 22. rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie – projekt druk nr 280/17;
 23. przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 279/17.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

   

Krzysztof Tokarz

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                  

         Baborów, dnia 12.06.2017 r.