Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku III przetargu - lokal mieszkalny w Sułkowie 86B

W dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  w Sułkowie 86B, położony w budynku na działce nr 194 o pow. 0,1200,  która według ewidencji gruntów stanowi inne tereny zabudowane Bi, zapisana w KW OP1G/00037281/8 o powierzchni użytkowej 78,95 m2 z piwnicą o pow. 7,28m2 .

Do przetargu przystąpiło dwóch uprawnionych oferentów, którzy w wymaganym terminie wpłacili ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25.000,00 zł

Kwota wadium: 2.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 38.500,00zł  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych ).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został:  Pan Przemysław Pisarkiewicz

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszaniena tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 21 kwietnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                     Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj