Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej

w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Planu odnowy miejscowości Dziećmarów na lata 2017-2023- projekt druk nr 255/17;
  2. udzielenia  dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła
    i Ewangelisty w Boguchwałowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
    budowlane przy zabytku  wpisanym  do rejestru zabytków- projekt druk nr 256/17;
  3. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt druk nr 235/17;
  4. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - projekt druk nr 236/17;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  
6. Zapytania, wolne wnioski.  
7 . Zakończenie obrad.     

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 04.04.2017 r.