Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 23 marca 2017r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza zadań realizowanych w Gminie Baborów za 2016r. w zakresie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r. – projekt druk nr 249/17;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 250/17;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 239/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 240/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 241/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 252/17;
 • przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. do 30 czerwca 2017r.- projekt druk nr 244/17;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w o Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. nr 1278 w Baborowie)- projekt druk nr 248/17.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel