Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 23 marca 2017r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza zadań realizowanych w Gminie Baborów za 2016r. w zakresie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r. – projekt druk nr 249/17;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 250/17;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 239/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 240/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 241/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 252/17;
 • przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. do 30 czerwca 2017r.- projekt druk nr 244/17;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w o Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. nr 1278 w Baborowie)- projekt druk nr 248/17.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  15-03-2017 12:51
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  15-03-2017 12:56
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 2372
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl