Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

                                                                             

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w dniu 20 marca 2017r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

  1. Omówienie sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych za 2016r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie;
  2. Omówienie i zaopiniowanie:
  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w Gminie Baborów na lata 2017 – 2019- projekt druk nr 242/17;
  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Baborów na lata 2017-2027 – projekt druk nr 243/17;
  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań za 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury oraz kalendarza    imprez kulturalnych na 2017r.
  2. Przedstawienie  sprawozdania z wykonania zadań za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej oraz planów działalności na 2017r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zamiaru połączenia samorządowych  instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt druk nr 245/17;
  4. Informacja o planowanych zmianach organizacyjnych w gminnych jednostkach oświatowych w związku z wprowadzoną reformą edukacji, w tym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe- projekt druk nr 251/17;
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017projekt druk nr 247/17;
  6. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk