Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

                                                                             

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w dniu 20 marca 2017r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych za 2016r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie;
 2. Omówienie i zaopiniowanie:
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w Gminie Baborów na lata 2017 – 2019- projekt druk nr 242/17;
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Baborów na lata 2017-2027 – projekt druk nr 243/17;
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań za 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury oraz kalendarza    imprez kulturalnych na 2017r.
 2. Przedstawienie  sprawozdania z wykonania zadań za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej oraz planów działalności na 2017r.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zamiaru połączenia samorządowych  instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt druk nr 245/17;
 4. Informacja o planowanych zmianach organizacyjnych w gminnych jednostkach oświatowych w związku z wprowadzoną reformą edukacji, w tym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe- projekt druk nr 251/17;
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017projekt druk nr 247/17;
 6. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2017
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  15-03-2017 12:36
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  15-03-2017 12:44
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 3181
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl